Pháp Luật Plus - số 11 Lê Hông Phong - các bài viết về số 11 Lê Hông Phong, tin tức số 11 Lê Hông Phong

số 11 Lê Hông Phong - các bài viết về số 11 Lê Hông Phong, tin tức số 11 Lê Hông Phong

Báo PLVN triển khai đề án "Chung tay xóa nghèo pháp luật"

Từ 8h sáng nay 28/1, Báo Pháp luật VN tổ chức Hội nghị triển khai đề án "Chung tay xóa nghèo pháp luật" bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Theo dõi Pháp Luật Plus