Pháp Luật Plus - Sinh viên thất nghiệp - các bài viết về Sinh viên thất nghiệp, tin tức Sinh viên thất nghiệp

Sinh viên thất nghiệp - các bài viết về Sinh viên thất nghiệp, tin tức Sinh viên thất nghiệp

Đào tạo “có định hướng” để giảm tỷ lệ thất nghiệp

Thực tế trong những năm gần đây chúng ta thấy rằng tỷ lệ LĐ tốt nghiệp đại học, cao đẳng có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nhóm LĐ khác.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết