Pháp Luật Plus - sinh vật - các bài viết về sinh vật, tin tức sinh vật

sinh vật - các bài viết về sinh vật, tin tức sinh vật

Nguy hại khó lường của tôm hùm đất

Tôm hùm nước ngọt là loài xâm thực nguy hại đã được Bộ NN&PTNN phải cảnh báo mức độ nguy hại của nó.

Theo dõi Pháp Luật Plus