Sinh tử tập 75 - các bài viết về Sinh tử tập 75, tin tức Sinh tử tập 75

Sinh tử tập 75: Thông mắng té tát cấp dưới vì bị qua mặt vụ Lê Hoàng, Chủ tịch tỉnh nhận túi quà và đô la

Lê Hoàng chờ lấy lời khai tại trại giam còn Thông, Thủ trưởng cơ quan điều tra mắng cấp dưới té tát vì cố tình không báo cáo vụ bắt Lê Hoàng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1