Sinh tử tập 65 - các bài viết về Sinh tử tập 65, tin tức Sinh tử tập 65

Sinh tử tập 65: Thủ trưởng cơ quan điều tra tính nước chuồn vì Vũ sắp "ngã ngựa"

Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa gọi điện dặn Mai Hồng Vũ không được lấy mình làm bình phong. Thông đang mưu tính kỹ vì lo Vũ có thể ngã ngựa.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1