sinh hoạt - các bài viết về sinh hoạt, tin tức sinh hoạt

Những trường hợp đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú

Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Những khối nước nghĩa tình

Những khối nước nghĩa tình

0
Hàng chục ngàn khối nước ngọt, hàng trăm thùng chứa nước và các vận dụng sinh hoạt gia đình đã “vượt biển” gửi tặng bà con xứ dừa Bến Tre.