Pháp Luật Plus - sinh hoạt - các bài viết về sinh hoạt, tin tức sinh hoạt

sinh hoạt - các bài viết về sinh hoạt, tin tức sinh hoạt

Mỗi ngày môi trường đang hứng chịu 7 triệu m3 nước thải sinh hoạt

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Bao giờ lương giáo viên đủ sống?

Bao giờ lương giáo viên đủ sống?

0
Việc xếp lương của giáo viên cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp là tương xứng với công sức và vị thế của những người thầy.