Pháp Luật Plus - "siêu dự án” - các bài viết về "siêu dự án”, tin tức "siêu dự án”

"siêu dự án” - các bài viết về "siêu dự án”, tin tức "siêu dự án”

Đầu tư 2 "siêu" dự án đường sắt để kết nối với sân bay Long Thành

2 tuyến đường sắt được đầu tư xây dựng sẽ giúp đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông nhằm phát huy tối đa lợi thế của "siêu" dự án này.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1