shipper - các bài viết về shipper, tin tức shipper

Quá tải xét nghiệm shipper ở các trạm y tế lưu động

Shipper xét nghiệm Covid-19 tăng cao sau khi được nới giới hạn số lượng hoạt động khiến nhiều trạm y tế lưu động tại TP HCM quá tải hai ngày qua.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1