SHB phát hành hơn 175 triệu cổ phiếu chia cổ tức - các bài viết về SHB phát hành hơn 175 triệu cổ phiếu chia cổ tức, tin tức SHB phát hành hơn 175 triệu cổ phiếu chia cổ tức

SHB phát hành hơn 175 triệu cổ phiếu chia cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 19.260 tỷ đồng

Thông tin này được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu trong văn bản kết quả xác nhận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của Ngân hàng SHB.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1