Sggp.org.vn - các bài viết từ Sggp.org.vn, tin tức Sggp.org.vn

Gần 77% người dân quận 2 đồng tình lấy tên Thành phố Thủ Đức sau khi sáp nhập

Một quận mới đạt hơn 82% và gần 77% cử tri đồng tình với tên mới sau sáp nhập là Thành phố Thủ Đức.

Theo dõi Pháp Luật Plus