SDU - các bài viết về SDU, tin tức SDU

Tiến độ xây dựng dự án Liễu Giai Tower

Đến cuối tháng 2/2019, Liễu Giai Tower đã xây đến tầng 20 trên tổng số 25 tầng. Theo thông tin tại website dự án, dự kiến sẽ bàn giao vào tháng 9/2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus