SCB. Chứng chỉ tiền gửi dài hạn. Ngân hàng. Tài chính - các bài viết về SCB. Chứng chỉ tiền gửi dài hạn. Ngân hàng. Tài chính, tin tức SCB. Chứng chỉ tiền gửi dài hạn. Ngân hàng. Tài chính

SCB phát hành sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi dài hạn 469 ngày

Từ ngày 28/09, SCB phát hành Chứng chỉ tiền gửi dài hạn với kỳ hạn 469 ngày, kkhách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất vượt trội lên đến 8.9%.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1