say rượu - các bài viết về say rượu, tin tức say rượu

Hà Nội: Bắt giữ người đàn ông say rượu cầm kiếm đuổi đánh cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19

Say rượu chửi bới cán bộ, khi được người thân đưa về nhà, ông Th. lấy thanh kiếm tự chế rồi đuổi đánh người trong tổ công tác...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1