Pháp Luật Plus - sau đại học - các bài viết về sau đại học, tin tức sau đại học

sau đại học - các bài viết về sau đại học, tin tức sau đại học

Học viện Quân y cần phấn đấu thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và điều trị mang tầm khu vực, quốc tế

Thủ tướng yêu cầu Học viện Quân y chú trọng nâng cao trình độ, y đức, phẩm chất, tình người để thực sự là cứu tinh, là hy vọng cho người bệnh...

Theo dõi Pháp Luật Plus