Sâu Bệnh - các bài viết về Sâu Bệnh, tin tức Sâu Bệnh

Giữ 1,1 triệu ha lúa: Coi thường bệnh đạo ôn cổ bông là mất trắng!

“Để bảo vệ tốt 1,1 triệu ha lúa đông xuân, chiếm đến 60% sản lượng lúa của các tỉnh phía Bắc, cần đặc biệt chú ý đến bệnh đạo ôn cổ bông.

Theo dõi Pháp Luật Plus