Pháp Luật Plus - Sát Hạch - các bài viết về Sát Hạch, tin tức Sát Hạch

Sát Hạch - các bài viết về Sát Hạch, tin tức Sát Hạch

Vụ gian lận thi lý thuyết ô tô: Sở GTVT TP.HCM chấn chỉnh công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Sở GTVT TP.HCM yêu cầu Thanh tra sở này tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đột xuất các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Thi bằng lái: Nhiều quy định mới

Thi bằng lái: Nhiều quy định mới

0
Việc học, thi lấy bằng lái xe không chỉ được giám sát trực tuyến bởi các trường, các sở GTVT mà của cả Tổng cục Đường bộ Việt Nam.