sắp xếp - các bài viết về sắp xếp, tin tức sắp xếp

Bí thư Thành ủy TP HCM: “Tập trung xử lý khiếu kiện kéo dài”

Làm sao phải nhanh hơn; an ninh trật tự tốt hơn; quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phải chuyển biến; môi trường đầu tư phải tiến bộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus