sáp nhập - các bài viết về sáp nhập, tin tức sáp nhập

Thành lập 3 thị xã thuộc Phú Yên, Bình Định và Thanh Hóa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết thành lập 3 thị xã: Đông Hòa (Phú Yên), Hoài Nhơn (Bình Định) và Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Theo dõi Pháp Luật Plus