Pháp Luật Plus - sáng tạo - các bài viết về sáng tạo, tin tức sáng tạo

sáng tạo - các bài viết về sáng tạo, tin tức sáng tạo

Người nông dân tự chế nông cụ xuất khẩu 14 nước trên thế giới

Ngoài máy gieo hạt, anh Hát còn là “cha đẻ” hơn 30 loại máy nông nghiệp khác, nhiều sản phẩm đã được xuất khẩu nước ngoài.

Theo dõi Pháp Luật Plus