Pháp Luật Plus - sáng kiến - các bài viết về sáng kiến, tin tức sáng kiến

sáng kiến - các bài viết về sáng kiến, tin tức sáng kiến

Nhờ sáng tạo này, dân Quảng Bình không phải lên núi trú ẩn khi lũ ập đến

Những ngày nước lũ, người dân Tân Hóa (Quảng Bình) phải nương náu trong những ngôi nhà phao, được đầu tư từ 20-40 triệu đồng từ nguồn vay ưu đãi.

Theo dõi Pháp Luật Plus