sản xuất - các bài viết về sản xuất, tin tức sản xuất

Ngành Công nghiệp điện tử chiếm tỷ trọng 17,8% toàn ngành công nghiệp

Theo Tổng cục Thống kê, ngành Điện tử Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực điện tử...

Theo dõi Pháp Luật Plus