sản phụ - các bài viết về sản phụ, tin tức sản phụ

Xử lý nghiêm hành vi xác định giới tính thai nhi

Xác định giới tính thai nhi sẽ bị xử lý nghiêm, nhân viên y tế vi phạm có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề.

Theo dõi Pháp Luật Plus