sản phẩm - các bài viết về sản phẩm, tin tức sản phẩm

Thí điểm Mobile Money: Không giao dịch quá 10 triệu đồng mỗi tháng

Cung ứng dịch vụ ví điện tử, doanh nghiệp viễn thông thí điểm triển khai dịch vụ Mobile Money trong vòng hai năm, bắt đầu từ 9/3/2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus