sản lượng - các bài viết về sản lượng, tin tức sản lượng

Dự án Nam Côn Sơn: Nền móng cho công nghiệp khí Việt Nam

Khoảng 40% tổng sản lượng điện cả nước. Hiện công suất này khoảng 22 triệu m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí ngày càng tăng của Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1