Pháp Luật Plus - sản lượng - các bài viết về sản lượng, tin tức sản lượng

sản lượng - các bài viết về sản lượng, tin tức sản lượng

Sản lượng tiêu thụ điện cao kỷ lục do nắng nóng: Công suất phụ tải lại lập một đỉnh mới!

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho thấy, lần đầu tiên trong lịch sử, công suất đầu nguồn của hệ thống điện toàn quốc đã vượt qua con số 36.000 MW.

Theo dõi Pháp Luật Plus