san lấp vịnh bái tử long - các bài viết về san lấp vịnh bái tử long, tin tức san lấp vịnh bái tử long

Quảng Ninh: Lợi dụng dịch Covid-19, doanh nghiệp ngang nhiên đổ trộm đất đá xuống vịnh Bái Tử Long

Lợi dụng chính quyền đang phòng chống dịch Covid-19, Công ty CP ĐTXD đô thị Phương Đông ngang nhiên đổ đất đá trái phép xuống vịnh Bái Tử Long.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1