Pháp Luật Plus - san lấp - các bài viết về san lấp, tin tức san lấp

san lấp - các bài viết về san lấp, tin tức san lấp

Truy tìm nguồn gốc chất thải bị san lấp trái phép ở Đồng Nai

Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai lập biên bản, truy tìm nguồn gốc chất thải đang bị san lấp trái phép tại nhà máy xử lý rác Đa Lộc.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết