Sân golf Phượng Hoàng - các bài viết về Sân golf Phượng Hoàng, tin tức Sân golf Phượng Hoàng

Hòa Bình: Hàng loạt sai phạm đất đai

Hàng loạt sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng tại Hòa Bình giai đoạn 2004-2014 vừa được Thanh tra Chính phủ kết luận.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1