Pháp Luật Plus - sai phạm thủ thiêm - các bài viết về sai phạm thủ thiêm, tin tức sai phạm thủ thiêm

sai phạm thủ thiêm - các bài viết về sai phạm thủ thiêm, tin tức sai phạm thủ thiêm

Sở Xây dựng TP HCM báo cáo kiểm điểm liên quan đến Thủ Thiêm

Tập trung kiểm điểm vai trò, trách nhiệm người đứng đầu có liên quan để xảy ra vi phạm liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo dõi Pháp Luật Plus