sai phạm tại Cty CP Tư vấn Biển Việt - các bài viết về sai phạm tại Cty CP Tư vấn Biển Việt, tin tức sai phạm tại Cty CP Tư vấn Biển Việt

Công ty Biển Việt nợ 2 tỷ đồng tiền thuế, bị Cục thuế Hà Nội đưa vào danh sách "đen"

Trong danh sách nợ thuế, phí do Cục thuế TP Hà Nội công bố, Cty CP Tư vấn Biển Việt là một trong những đơn vị bị bêu tên.

Theo dõi Pháp Luật Plus