sai phạm - các bài viết về sai phạm, tin tức sai phạm

Đà Nẵng: Nhiều dự án treo, dự án chậm triển khai gây bức xúc

Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng nhìn nhận còn nhiều dự án còn dở dang, hạ tầng kỹ thuật chưa được chú trọng rà soát, đôn đốc đầu tư dứt điểm.

Theo dõi Pháp Luật Plus