sai phạm - các bài viết về sai phạm, tin tức sai phạm

Năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện 537 cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành

Kiểm tra phát hiện sai phạm hơn 20,3 tỷ đồng và 6.005.855 m2 đất; đồng thời kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 10,1 tỷ đồng và 7.848 m2 đất...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1