sai pham huyen binh giang - các bài viết về sai pham huyen binh giang, tin tức sai pham huyen binh giang

Nhiều sai phạm đất đai tại huyện Bình Giang

Đó là một trong những tồn tại nêu rõ tại Kết luận Thanh tra do Thanh tra tỉnh Hải Dương ban hành, sau khi kết thúc Thanh tra tại huyện Bình Giang.

Theo dõi Pháp Luật Plus