Pháp Luật Plus - sai phạm động trời - các bài viết về sai phạm động trời, tin tức sai phạm động trời

sai phạm động trời - các bài viết về sai phạm động trời, tin tức sai phạm động trời

Hà Nội: Dính hàng loạt sai phạm "động trời", Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu vẫn tại vị?

Kết luận của UBND huyện Chương Mỹ chỉ ra hàng loạt sai phạm của Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu…thế những vị này vẫn ung dung tại vị...?

Theo dõi Pháp Luật Plus