sai phạm động trời của chủ tịch ubnd xã hoàng diệu - các bài viết về sai phạm động trời của chủ tịch ubnd xã hoàng diệu, tin tức sai phạm động trời của chủ tịch ubnd xã hoàng diệu

Hà Nội: Dính hàng loạt sai phạm "động trời", Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu vẫn tại vị?

Kết luận của UBND huyện Chương Mỹ chỉ ra hàng loạt sai phạm của Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu…thế những vị này vẫn ung dung tại vị...?

Theo dõi Pháp Luật Plus