Pháp Luật Plus - Sài Gòn xưa và nay - các bài viết về Sài Gòn xưa và nay, tin tức Sài Gòn xưa và nay

Sài Gòn xưa và nay - các bài viết về Sài Gòn xưa và nay, tin tức Sài Gòn xưa và nay

Những 'biểu tượng' kiến trúc hơn 100 năm giữa Sài Gòn

Trải qua hơn 100 năm, Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, bến Nhà Rồng, nhà thờ Đức Bà… không thay đổi nhiều theo thời gian.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết