Pháp Luật Plus - Sách trắng việt nam - các bài viết về Sách trắng việt nam, tin tức Sách trắng việt nam

Sách trắng việt nam - các bài viết về Sách trắng việt nam, tin tức Sách trắng việt nam

“Không nên ép 5,3 triệu hộ cá thể lên doanh nghiệp”

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 31/12/2018, cả nước có hơn 714.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 9,2% so với cùng thời điểm năm 2017.

Theo dõi Pháp Luật Plus