sabeco - các bài viết về sabeco, tin tức sabeco

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Lương thực Miền Nam bị kỷ luật cảnh cáo

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Sabeco.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1