rút giấy phép - các bài viết về rút giấy phép, tin tức rút giấy phép

Bộ trưởng Y tế: Kỷ luật, rút giấy phép cơ sở y tế từ chối bệnh nhân

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh lên trước hết; đề nghị kỷ luật, rút giấy phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1