rượu tết Anh Đào - các bài viết về rượu tết Anh Đào, tin tức rượu tết Anh Đào

Người tiêu dùng có thể yêu cầu bồi thường, khởi kiện Công ty Anh Đào

Luật sư Quách Thành Lực -Văn phòng Luật sư Tinh Hoa cho biết: "Anh Nguyễn Quyết Thắng có thể yêu cầu bồi thường và khởi kiện theo quy định quả pháp luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus