Pháp Luật Plus - rước ông lợn - các bài viết về rước ông lợn, tin tức rước ông lợn

rước ông lợn - các bài viết về rước ông lợn, tin tức rước ông lợn

Những lễ hội rước "Ông Lợn" độc đáo ở Bắc Bộ

Ngày xuân, hàng vạn người tham gia trẩy hội làng, hân hoan rước “Ông Lợn” trong những lễ hội truyền thống độc đáo có niên đại hàng trăm, hàng nghìn năm.

Theo dõi Pháp Luật Plus