rừng tự nhiên - các bài viết về rừng tự nhiên, tin tức rừng tự nhiên

3 dự án chuyển đổi rừng tự nhiên bị từ chối

Hà Công Tuấn vừa có văn bản phúc đáp trả lời các tỉnh Quảng Nam, Bình Thuận, Ninh Bình về các dự án xin chuyển đổi đất rừng.

Theo dõi Pháp Luật Plus