Pháp Luật Plus - rừng phòng hộ - các bài viết về rừng phòng hộ, tin tức rừng phòng hộ

rừng phòng hộ - các bài viết về rừng phòng hộ, tin tức rừng phòng hộ

Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân: Cán bộ chiếm rừng làm 'của riêng'

Ông Giám đốc BQLRPH cùng với vị Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng bị tố chiếm rừng trồng làm của riêng gây bức xúc dư luận.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Xuân về Xuân Sơn

Xuân về Xuân Sơn

0
Vườn quốc gia Xuân Sơn có vùng lõi rộng hơn 15 nghìn héc-ta, đứng thứ 12 trong số 15 vườn quốc gia lớn nhất nước ta.
Link liên kết