Pháp Luật Plus - rắn độc - các bài viết về rắn độc, tin tức rắn độc

rắn độc - các bài viết về rắn độc, tin tức rắn độc

Bắt cặp rắn hổ mây 'khủng' nặng 60kg, dài 7m trên núi Cấm

tại khu vực núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang, thì phát hiện và bắt được cặp rắn hổ mây "khủng" gần 60kg, dài 6-7m.

Theo dõi Pháp Luật Plus