rác thải nhựa - các bài viết về rác thải nhựa, tin tức rác thải nhựa

Vẫn đau đầu bài toán tái chế bao bì

Không được thu gom, tái chế có mặt tại hầu hết các quốc gia gây ô nhiễm môi trường đô thị, nông thôn và “rò rỉ” thành rác thải biển.

Theo dõi Pháp Luật Plus