rác - các bài viết về rác, tin tức rác

Rác và ý thức

Cuộc chiến về rác là cuộc chiến chưa bao giờ có điểm dừng và ngày một bùng phát. Ở đâu có bãi đổ rác, ở đó có đấu tranh tự phát.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Sống chung với rác

Sống chung với rác

0
Ở Thủ đô nghìn năm văn hiến, sống chung với rác đã là sự thường.