ra lệnh sơ tán 14.983 hộ dân - các bài viết về ra lệnh sơ tán 14.983 hộ dân, tin tức ra lệnh sơ tán 14.983 hộ dân

Hồ Kẻ Gỗ có thể xả lũ với lưu lượng hơn 1.000m3/s, tỉnh Hà Tĩnh di tản dân

Hiện hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ với lưu lượng 900 m3/s và nhiều khả năng sẽ tăng lên đến hơn 1.000m3/s. Chủ tịch UBND tỉnh đã ra lệnh sơ tán dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus