Pháp Luật Plus - RA AO TẮM - các bài viết về RA AO TẮM, tin tức RA AO TẮM

RA AO TẮM - các bài viết về RA AO TẮM, tin tức RA AO TẮM

Ra ao tắm, 2 trẻ đuối nước thương tâm

Lúc người lớn không có ở nhà, 2 em nhỏ dẫn nhau ra ao phía sau nhà để tắm, không may 2 em này đã bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Theo dõi Pháp Luật Plus