Quyết định - các bài viết về Quyết định, tin tức Quyết định

Tỉnh Lâm Đồng quyết định thu hồi 3 dự án theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành các quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 3 dự án trên địa bàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus