Pháp Luật Plus - quyết định số - các bài viết về quyết định số, tin tức quyết định số

quyết định số - các bài viết về quyết định số, tin tức quyết định số

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình và Sơn La

Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết