quyền sử dụng đất - các bài viết về quyền sử dụng đất, tin tức quyền sử dụng đất

Huyện Tân Phú "ngâm" quyền lợi của dân gần 20 năm dù Toà "phán" phù hợp theo quy định pháp luật?

Một lá đơn khiếu nại vô căn cứ đã đưa cụ ông gần 90 tuổi quay trở lại từ đầu của hành trình xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo dõi Pháp Luật Plus