Pháp Luật Plus - quyền sử dụng đất - các bài viết về quyền sử dụng đất, tin tức quyền sử dụng đất

quyền sử dụng đất - các bài viết về quyền sử dụng đất, tin tức quyền sử dụng đất

Tiếp tục hoàn thiện GCN quyền sử dụng đất cho cư dân Khu đô thị Đặng Xá

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc CĐT hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận để sớm hoàn thiện cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus