Pháp Luật Plus - QUYỀN LỰC - các bài viết về QUYỀN LỰC, tin tức QUYỀN LỰC

QUYỀN LỰC - các bài viết về QUYỀN LỰC, tin tức QUYỀN LỰC

Ông Putin chuẩn bị cho tương lai?

Những đề xuất sửa đổi hiến pháp được cho là sẽ giúp Tổng thống Vladimir Putin có một số lựa chọn để tiếp tục nắm giữ quyền lực sau khi nhiệm kỳ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Phân cấp chưa đồng bộ với phân quyền

Phân cấp chưa đồng bộ với phân quyền

0
Ngày 4/6, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực với sự tham dự tỉnh, thành phố phía Bắc.